Предлагам, държавата час по скоро да изведе украинците от хотелите и да ги разпредели по бежанските центрове, преди да е станало късно

Хотелиерите, които приютиха украинците са пред фалит
Когато започна военната операция на Русия в Украйна, много украинци тръгнаха към Европа, което е нормално.

Тогава, никой не е карал хотелиерите да приемат украинци. Това бе направено по тяхно желание, а това желание насочи украинците към хотелите вместо към бежанските центрове, както и трябваше да се случи.

Ако не бяха хотелите, които да приютят украинците, те щяха да бъдат настанени в центровете за бежанци, където държавата по принцип се грижи за бягащите от конфликти. Бежанските центрове съществуват и са изградени точно с такава цел. Дори и в момента, тези центрове са полу празни. Те можеха да приемат и подслонят голяма част от бягащите от Украйна. В тях е осигурено всичко необходимо за престоя и грижите за такива хора – отопление, храна, медицински грижи, регистрация на хората, подаване на документи за получаване на статут, място за събиране на дарения и помощи и много други услуги.

Сега обаче ревнаха, че никой не им покрива разходите направени от тях за осигуряването на покрив на тези хора.
Държавата бе съучастник в тази бъркотия, като заяви, че ще подпомогне хотелиерите с по 40 лева за всеки приет украинец, вместо да ги насочи към центровете за бежанци.

Дори и да предположим, че държавата ще се разплати с хотелиерите, то това ще дойде от джоба на българския данъкоплатец, без значение дали тези средства ще бъдат отпуснати директно от бюджета на държавата или от европейски помощи.

Според моите изчисления, разходите за украинците, които са настанени по хотелите ще ни струва около 11 пъти в повече отколкото, ако бяха настанени в бежанските центрове.

Предлагам, държавата час по скоро да изведе украинците от хотелите и да ги разпредели по бежанските центрове, преди да е станало късно. От една страна, така е по-справедливо, а от друга страна ще ни е в рамките на финансовите възможности. Разбира се, не на последно място, хотелиерите ще могат да отворят хотелите си навреме предвид наближаващия туристически летен сезон.

Дали хотелиерите ще получат „обещаните“ средства от по 40 лева на човек, това вече е загадка. Но отново ще заявя, че основната вина за случилото се е на хотелиерите. Никой не ги караше да приютяват на сляпо и без някакви правила бягащи от Украйна. Сега, нито да ги изгонят от хотелите, нито да ги оставят.

Мажд Алгафари