Предоставям безвъзмездно на Столична Община този плакат за следващата им изложба

Предоставям безвъзмездно на Столична Община този плакат за следващата им изложба.

Защото освен видните спортисти на столицата е редно да покажат и видните представители на изкуството.

Кирил Симеонов

loading...