Предпоследно място в ЕС по консумация на плодове и зеленчуци – национална трагедия!

Предпоследно място в ЕС по консумация на плодове и зеленчуци – национална трагедия!

Това е крайният резултат на „Прехода“ от горната подгрупа на средноразвитите индустриално-аграрни страни към групата на средноразвитите финансово-неиндустриални страни.

Честито на печелившите страни, които си опазиха селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост!

Боян Дуранкев