Председателят на ЦИК: Неразрешим проблем с машините няма, софтуерът може да се модифицира

Неразрешими проблеми с техническото обезпечаване на изборите няма. Това каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

„Ако изборите са две в едно – може би ще е необходим допълнителен брой машини, защото така или иначе технологичното време за гласуване, ще се увеличи, защото имаме повече от един избор. Ако изборите са на различни дати, просто ще участваме на избори няколко поредни недели, което си има други недостатъци. Така или иначе неразрешими проблеми няма“, каза още Камелия Нейкова.

„По отношение на това, което ме питахте за софтуера – в ЦИК има съставени протоколи, че по отношение на софтуера, който е трябвало да бъде предаден на ЦИК в пълен комплект така, че държавата да може да го модифицира за всички видове избори, които са предвидени в Изборния кодекс, включително, когато се наложи да се произвеждат едновременно повече от един вид избори, трябва да може да го прави самостоятелно. Към момента ЦИК не разполага с пълния комплект софтуер“, каза още Камелия Нейкова.

https://eurocom.bg/