Предстоящите избори ще ни излязат по-скъпо от предходните

Правителството вече одобри план-сметката

Едва ли за някого е изненада, че предстоящите избори ще ни струват по-скъпо.

Правителството вече одобри план-сметката на разходите по подготвянето и провеждането на извънредните парламентарни избори, които бяха насрочени от президента за 2 октомври.

Средствата, които са били одобрени са в размер на 70.5 млн. лв.
С тях ще бъдат финансирани подготовката и отпечатването на избирателните списъци; закупуването и изработването на нужните изборни книжа и материали; отпечатване на бюлетините; логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии; компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване.

Правителството е в готовност да осигури нужните средства при вземане на Решение от страна на Централната избирателна комисия за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции, както и при сключване на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване.

Средствата, необходими за провеждането на изборите ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г.
Източник: standartnews.com