ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ Н. ПР. ГЕН-ЛЕЙТЕНАНТ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. БАЦЕ ОТ С. БАНКЯ, КЪМ АГЕНТ ИВАН, КЪМ ИНСТРУМЕНТА НА ГОСПОД ИВАНЧО И КЪМ ИЛИЕНСКИЯ ШОФЬОР

Господа,
Ако арестувате или тормозите д-р Костадин Костадинов и инж. Николай Дренчев, единствените автентични лидери на опозиция спрямо убийците на България от ГЕРБ, БСП/БКП, ДПС и ВМРО, или ако арестувате и тормозите някой друг от “Възраждане”, аз, акад. Петър Иванов, заявявам, че в знак на протест ще се залея с бензин и ритуално ще се запаля пред сградата на Правителството, под прозореца на пожарникаря!

И ще бъда 61-вия поред българин за последните 12 години, времето на гербаджийското управление, изразил по този начин протеста си.

Член 10, т. 1 на Хартата на основните права на ЕС, ратифицирана от България, гласи:
“Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва свободата… да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и РИТУАЛИ.”

Това пределно ясно показва, че аз, като гражданин на ЕС, имам право да изповядам (да изразя) свое убеждение индивидуално чрез отдавна известния РИТУАЛ НА САМОИЗГАРЯНЕТО в знак на протест.

Това е последното нещо, което мога да направя в името на спасението на погубваното ми от крадци, престъпници и простаци Отечество.

Разбрахте ли ме?

Акад. Петър Иванов

Снимка на Petar Ivanov.
loading...