Президентът: КСНС не постигна съгласие за антикорупционния орган

„КСНС не постигна съгласие относно антикорупционния орган“. Това каза в свое изявление президентът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) на тема: „Необходими законодателни мерки за противодействие на корупцията“, предава „Фокус“, продължило над три часа.

„Целта на настоящия Съвет бе да търсим съгласие около принципни решения за ефективна борба с корупцията. Обединихме се, че резултатите от борбата са ниски поради несъвършенства в законодателството. Постигнато бе съгласие за основните насоки в работата на държавните институции, които да гарантират прилагане на комплексен подход, който да се фокусира върху разкриването и реализирането на наказателната отговорност.

Второ, нормативна уредба, която да обхваща превенцията.

Трето, ефективни механизми, както за пресичане на практики, така и за своевременно разкриване на корупционни практики. Независимост на органите“, заяви Радев.

По думите му членовете на КСНС са се обединили около следните решения – да приемат промени в НК относно корупционните престъпления.

„Второ, НС да разгледа и приеме Закон за противодействие на корупцията. Трето, новият закон да регламентира всеобхватни мерки, включващи превенцията, отнемане на незаконно придобито имущество.

Съветът не успя да постигне съгласие относно ролята и функциите на антикорупционния орган, както и относно принципите за назначаването на неговото ръководство. Наистина е необходим независим разследващ орган“, каза още Румен Радев.

Президентът: КСНС не постигна съгласие за антикорупционния орган

cross.bg