Преходът в България ще приключи, когато точно определени лица са в затовара

Преходът в България ще приключи, когато точно определени лица са в затовара, с отнети в полза на държавата и народа имущество и авоари и са с наложена от съда доживотна забрана да заемат длъжности (вкл. изборни) в държавната и общинската администрация, както и в трите власти.
Краят на прехода в България не може да се определя от благоденствието на отделния индивид или група от такива. Бедни и богати, доволни и недоволни – винаги ще има. Те не са критерий.

Стоян Тончев