Преход и пост-преход в една снимка. Командира. Приведени с чупка в кръста партийни наследници

Преход и пост-преход в една снимка.
Командира. Приведени с чупка в кръста партийни наследници.

Антикомунистът и съратниците на бившите комунисти.

Исторически компромиси forever – с всеки, който ги повози във властта.

Соня Колтуклиева