Приятели, Вижте как здравните власти в България пускат на пазара лекарство и за деца против епилепсия, без клинични проучвания!

Приятели,
Вижте как здравните власти в България пускат на пазара лекарство и за деца против епилепсия, без клинични проучвания!

Само на база научни публикации за добре установена употреба! А водещи невролози твърдят, че това е недопустимо.

Валя Ахчиева