Приятели, Гледайте как се харчат парите на данъкоплатците в Софийския университет “ Свети Климент Охридски”

Приятели,
Гледайте как се харчат парите на данъкоплатците в Софийския университет “ Свети Климент Охридски”, през последните 5 години, но никой не е разследвал фактите, установени от Сметната палата!

Валя Ахчиева