Проблемът е, че никой не иска да промени политическата система от самите партии и политици. А само да се възползват от нея

Бих предложила гласуването да е задължително, като има глоби за негласувалите. И – за избори да се допускат партии с поне пет хиляди подкрепили ги. А не измислени такива, на които членовете са по 10 човека, барабар с вожда им. Задължителни лидерски дебати. Еднакъв достъп до медиите и дебатите за всички, а не само парламентарно представените досега. Въвеждане на задължителен ценз за народни представители – висше образование и поне 10 години трудов стаж. Липса на публични задължения към държавата или общините, чисто съдебно минало, включително и без реабилитации.

Преференциална подредба на листите с нисък праг на преференциите. Задължение на депутатите поне един ден да приемат граждани в приемна в избирателния си район и на три месеца да публикуват отчет какво са правили в Народното събрание. Изборна администрация със засилен граждански контрол на изборите. Възможност за касиране на изборите при ниска избирателна активност и много нарушения.

Едни такива промени….въпрос на желание. Проблемът е, че никой не иска да промени политическата система от самите партии и политици. А само да се възползват от нея. Колкото по-малко избиратели, толкова по-лесно се докопват до властта и не е необходимо да убеждават много хора. Системата три десетилетия произвежда едни и същи баламурници.

Елена Гунчева-Гривова