Проблемът с машинното и гласуването с хартиени бюлетини се корени в контрола

Проблемът с машинното и гласуването с хартиени бюлетини се корени в контрола.
Контрол върху купуването на гласове и контрол върху манипулациите при отчитане на резултатите.
Вместо да се съсредоточават върху формата на гласуване депутатите могат да помислят върху по – значими въпроси.

1.Правото да гласуваш не може да е абсолютно.Срещу него стои задължението да знаеш за какво гласуваш.Всички сме гледали клипчета с лица, които нямат никаква представа какви са изборите.Но знаят номера на бюлетината която трябва да пуснат.Личните интереси се сблъскват с обществените очаквания за справедливост.Не е ли време да се отхвърли тезата, че поставянето на условия за гласуване е дискриминационно?В по – голяма степен дискриминационно спрямо обществото е да зависи от гласа на хора които гласуват срещу заплащане без да разбират за какво и кого.

2.Необходими ли са РИК, които опосредяват връзката между ЦИК и секционните комисии и които ползват ресурси за да се усложни и забави отчитането на резултатите.Вижте например как се гласува в Гърция – там резултатите се отчитат по електронен път от СИК към централната комисия.

3.Вярно е, че при хартиените гласуване има възможност за манипулации при попълване на протоколите.А как е при машинното – никой от комисията, застъпниците и наблюдателите не контролира как машината генерира резултата.Разпечатват резултата и го прилагат.Дори няма изискване да се отчитат контролните разписки.

А би могло да се уреди по друг начин.Да се изключат РИК и да се увеличи заплащането на членовете на СИК.Машинното гласуване ще съкрати времето за гласуване.Машините да отчитат резултата в ЦИК, но секционните комисии да отчитат резултата от контролните разписки с гарантирана възможност резултата от всяка разписка да се вижда от наблюдателите и застъпниците и които задължително да получават препис от протокола.Същият да се изпраща незабавно в електронен вариант на ЦИК.При разлика с отчитането на машините ЦИК да извършва проверка, съответно да не обявява дотогава резултата на тази секция.

Въпросът опира до създаването на механизми за контрол, а не условия за манипулации.
Целта е справедливост.
Не разбирам какво точно целят депутатите в поредните си стълкновения …

Румяна Ченалова