Пропагандни игри: ВАКСИНИ И НАНОЧИПОВЕ

• Из нета и форумите при съседите-македонци – почти като в България
–- Подарените от България половин милион ваксини на Северна Македония съдържали наночип и щели да променят ваксинираните с българско самосъзнание. Затова ги бракуват – и тези дни поредните 30 000 бр.

–- Подарените от Сърбия от подарените на Белград руски ваксини „Спутник” съдържали два наночипа: първият щял да създава сръбско самосъзнание, вторият – кремълска любов. И обратната версия – единствено те не съдържали наночипове. Не смеели да ги бракуват и затова ги преподарявали в Третия свят.

–- Подарените от Европа ваксини „Пфайзер” съдържали наночип, с който самосъзнанието щяло да затрие половата самоидентификация на ваксинираните. И тях на партиди ги бракуват.

–– Подарените наскоро американски ваксини „Модерна” съдържали наночипове, с който ще внедряват албанско самосъзнание, като затрият дори и македонския език във ваксинираните и подсъзнателно да ги научат на албанския. Тях никой не смеел да ги бракува.
Наистина нЕмам думи!

**** партиди се бракуват заради нежеланието на македонците да се ваксинират и вече изтичащи срокове на медикантите

Григор Лилов