ПРОСТОТИИ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ВЪВ ВАРНА

Пресконференцията започна с просташко подвикване “Аде ве ей!”
После, извън всякакви норми на протокола, гостите и домакинът се обръщаха един към друг на малки имена – Доналд, Бойко…, сякаш са на ваканция у леля си на село.
Този път Туск не изрецитира нищо.
А Юнкер доста нелепо уведоми публиката, какъв цвят било небето, и след това как гледал в мъглата, и нищо не виждал, после каза, че го боли кракът, и затуй свършвал с приказките и т.н.
Гостите на Баце бяха трима. На двама (66%, пак добре!) от тях той тотално им сбърка имената – Доналд Тръмп и Жан-Клон Юнкер, абсолютен нонсенс! Тръмп е президент на САЩ, както знаем.
Не искам да тълкувам от фройдистки аспект двата лапсуса (Versagen), представляващи избълбуквания на импулси и страхове от посъзнанието на Баце.
Фамилията на третият гост от Турция през цялото време беше произнасяна от Баце погрешно, с две ударения – “Ѐрдога̀н”, дума с две ударения, и тя звучеше като две имена – Ер Доган.
Съмнявам се дали Баце знае и помни трите имена на турчина.
Освен това през цялото време Баце “ме”- каше (говориме, ходиме…) при глаголите в първо лице множествено число, без те да са в трето спрежение. Правоговорните му грешки бяха притеснително много.
Простотията никога не може да се скрие. Срам ме е.

акад Петър Иванов

Резултат с изображение за akd Petar Ivanov

https://www.facebook.com/petar.ivanov.5895834

loading...