ПРОСТОТИЯТА НА СЕМ – ГАФ ДО ГАФ

Защо се чудим на простотията на българските журналисти, щом и началничките от СЕМ-а са толкова крещящо неграмотни! Ето какво са сътворили тия женици по повод отказаната от „Възраждане“ пресконференция, която от вчера хвърли в копривна треска всички мисирки:

„Съветът за електронни медии (СЕМ) за пореден път се обръща с призив към политиците да се придържат към цивилизационните норми на поведение като гарантират спазването на принципите на плурализъм и равнопоставен достъп до информация на журналистите.“

Няма да разисквам призивите на СЕМ за „спазване на принципите на плурализъм“, които звучат абсурдно от страна на тоя орган, който преследва всякакъв плурализъм и се съгласи с наложената от чужди сили мракобесна цензура в медиите. Няма да коментирам и всеизвестния факт, че СЕМ е напълно ненужно образувание – нещо като присаден рог на челото на домашно магаре.

Но няма как да не посоча патологичната неграмотност, с която е употребен изразът „цивилизационни норми на поведение“. Има „цивилизационен процес“, има „цивилизационен избор“, но не можем да употребим прилагателното „цивилизационен“ заедно със съществителното „норма“. В този случай правилният израз е „НОРМИ НА ЦИВИЛИЗОВАНО ПОВЕДЕНИЕ“.

Прилагателното „цивилизационен“ произлиза – ясно е – от „цивилизация“ – но е ново понятие, употребявано главно от псевдонауката и съвременната политическа демагогия. Има достатъчно прилагателни, отнасящи се към „цивилизация“, които са изковани в миналото и те са напълно достатъчни за изискванията на днешната понятийна система – „цивилизован“ и „цивилизаторски“. В съвременния български прилагателното „цивилизационен“, с което лъжеинтелигенцията непрекъснато кълчи селяндурския си говорен апарат, стои някъде между двата стари епитета – и носи внушението за незавършеност, за продължаващо действие.

Езиковото изобретение на СЕМ „цивилизационни норми“ няма как да съществува, защото „норма“ изразява константа, утвърден принцип, а „цивилизационен“ се отнася до развиващ се, незавършен процес.

И най-важното:

„Норма“ буквално означава „закон“, „правило“. Нормата не може да бъде нито „цивилизована“, нито „цивилизаторска“, нито „ЦИВИЛИЗАЦИОННА“, защото самото понятие „норма“ съдържа в себе си иманентната идея за цивилизация. СЕМ употребява израза „цивилизационни норми“ от невежество, съчетано с желание за псевдонаучен камуфлаж. Неуките хорица обичат да се изразяват засукано и помпозно.

И подобна стилова нелепица се мъдри като мазно петно в „официално обръщение“ на „медийния регулатор“, който трябва да бди и за правилната употреба на понятията в съвременния български език! O, sancta simplicitas! От женския пазар ли си купихте дипломите, бе другарки? Тълковен речник нямате ли в някое забутано чекмедже? Ами тогава звъннете на някой стар начален учител-пенсионер, той ще ви предпази от подобни смешни издънки! Пък вие си вземайте огромните заплати и продължавайте да си въобразявате, че сте богопомазани!

Или си подайте оставките – и дотук с гафовете!

Милена Върбанова