Протежето на Цветанов в Банско е надминал патрона си

Резултат с изображение за Кметът на Банско се шири в къща

Протежето на Цветанов в Банско е надминал патрона си.
Банскалии викат на къщата му „Малкия Рилски манастир“.
Трябва да е „Пирински манастир“, но банскалии са си такива.
Самата планина им е манастир.
И там няма място за корумпирани лекета.

Богомил Бонев

Резултат с изображение за Bogomil Bonev