ПРОТЕСТЪТ И ПАНДЕМИЯТ@

Очевидно е, че в@ксините работят зле и ползата от зелени@ сертификат е съмнителна. (Както, впрочем, и от локд@уните.)

Очевидно е, че линията за борба с пандемият@, която налага СЗО, е в интерес и на БИГФАРМ@ и на световното задкулисие.

Всички това прави доводите на повечето хора, излезли на площада, твърде основателни. Но организаторите на протестта и начина на организирането му, ме карат да подозирам, че зад него надничат популистите и Бойко Борисов.

Калин Тодоров