ПСИХОТЕХНИКИ НА ЕЛЕМЕНТАРНОТО ВТОРАЧВАНЕ

Един въпрос, предизвикан от истеричната история със созополския ресторантски стол ме мъчи – ЗАЩО публиката така лекомислено се върза на подхвърлената „новина“? Отговорите сигурно са много и са най-разнообразни. Сред тях се подхвърля и дежурната версия за поредното „отвличане на вниманието“. И аз отново се питам: чие внимание трябва да бъде отвлечено или отклонено и от какво точно трябва да бъде отклонено? Не е работа на един премиер или министър да се занимава със своеволията на някакъв сервитьор, управител или собственик на заведение за обществено хранене и пиене. За тая цел държавата си има администрация, както и общините си имат свои администрации. Агенциите и комисиите, които отговарят за реда и правилата са десетки и стотици.
Съществува и друга версия – че премиерът-самодържец правилно се е намесил в курортното скандалче и още по-правилно е натоварил крехките плещи на смешната си министърка със задачата да обезглави наглия ресторантьор.
До тук става ясно, че скандалчето правилно е преекспонирано. Публиката правилно се е вторачила в окото на това скандалче и властта може да си разиграва конете, както си ще, необезпокоявана от хорското любопитство по въпроса с какво точно се занимава властта. Конспирацията е разгадана. Оле!
ВМЕСТО ПОСЛЕПИС:
Публиката би проявила същия интерес и към въпросите на външния дълг, лихвите по банковите кредити, вероломствата на частните съдебни изпълнители, телефонните измамници и цялостното отвратително състояние на държава на трижди премиера ни Бойко Методиев Борисов.
Още веднъж – оле!
Обичам ви!
Любо КОЛЬОВСКИ

Резултат с изображение за Любо КОЛЬОВСКИ

https://www.facebook.com/ecohunter12