Путин иска да превърне Русия в „страна на семейството“

Първата част от годишното посланието на президента Путин беше адресирана не толкова към парламента, колкото към всяко руско семейство. Той започна директно речта си с тревожни цифри за спада на раждаемостта в Русия и посочи бедността като една от основните причини за това. Бедността и демографският спад се оказаха препятствия пред политиката за „съхраняване на населението“, която Путин отдавна провежда. Какви са набелязаните от него стъпки за преодоляването на двете злини?

Почти цялата първа третина от посланието на президента беше посветена на непосредствената заплаха за демографското бъдеще на Русия и на това как държавата да се справи с този проблем. 147-милионната страна навлезе в „много сложен демографски период“, констатира държавният глава – раждаемостта в Русия отново спада.

Идеята за съхраняване на народа, която за първи път в новата история изказва Александър Солженицин и към която нееднократно се връщаше президентът Путин (например, в миналогодишното си обръщение към Федералното събрание) този път получи развитие. Стана дума не само за съхраняване, но и за увеличаване на населението. Държавният глава изведе тази цел като национален приоритет, с който трябва да бъде съобразена „всяка стъпка, нов закон и правителствена програма“.

Руският президент отбеляза, че благодарение на мерките, приети в средата на 2000 г., страната е успяла да постигне положителни демографски резултати и „дори за известен период да отбележи естествен прираст на населението“. „Затова и учениците у нас стават все повече“, каза Путин. Но, по думите му, демографският срив от 90-те се е оказал по-страшен и от този във военните години.

„Сегашните негативни демографски прогнози в Русия предизвикват тревога, до средата на следващото десетилетие трябва да постигнем ръст на показателя за раждаемост“, даде задача Путин. Президентът посочи и конкретни цифри. „През 2024 година коефициентът на раждаемост в Русия трябва да достигне 1,7 вместо сегашните 1,5 “, поясни Путин.

Съдбата на Русия „зависи от това колко деца ще се родят в руските семейства след година, пет, десет, как ще бъдат възпитани, какви ще станат, какво ще направят за развитието на страната и какви ценности ще изповядват в живота“, каза президентът. Съдбата на Русия, нейната историческа перспектива, зависят от това „колко ще бъдем“, подчерта Путин.

 

Такъв стратегически важен показател, като ръстът на раждаемостта, е пряко свързан с размера на доходите и социалната обезпеченост на руснаците – това беше един от ключовите акценти в президентското послание. Той очерта две основни опасности пред увеличаването на населението – естественият демографски спад и бедността.

 

В същото време, посочи руският държавен глава в началото на речта си, „ние трябва спешно, без отлагане, да решаваме мащабните социални, икономически и технологични задачи, пред които е изправена страната“. Показателно е, че Путин постави на първо място именно социалните задачи. От тяхното решаване ще зависи и технологичното, и икономическото развитие на Русия.

 

За реализирането на тази цел „президентът излезе с безпрецедентни социални инициативи. Отчетливо прозвуча тезата: „величието и силата на нашата страна – това са нашите хора“, коментира след края на обръщението членът на Обществената палата Елена Тополева-Солдунова. „Смятам, че посланието на президента беше в съзвучие с народа. Чухме отговори на въпросите, които най-често си задават хората в регионите“, сподели впечатленията си зам.-председателят на Общоруския народен фронт (ОНФ) Игор Кастюкевич.

 

„Още в началото на своето обръщение президентът заговори за демографията, постави задачи за съхраняването и умножаването на народа. Това е велика цел, тя съвпада с целта на всички благоразумни мислители за Русия. В тази област президентът предложи цяла серия от важни материални стимули“, смята политологът и президент на Фонда за изучаване на историческото развитие Наталия Нарочницкая.

 

Руският държавен глава предлага изплащането на ежемесечни допълнителни помощи за всяко дете от три до седем години. „Добавки ще получават семействата, чиито доходи не превишават гарантирания минимален доход на човек, тоест такива, които са действително в много трудно положение“, поясни Путин. „В разните субекти на Руската Федерация доходите може да са различни. Затова на първо време добавките ще съставляват половината от гарантирания минимален доход – 5,5 хиляди рубли, но това не е окончателно. Трябва да разберем и оценим как функционира системата и ако видим, че има семейства, които дори и с тези 5,5 хиляди рубли не успяват да достигнат гарантирания минимален доход, ще направим следващата стъпка и от догодина ще им изплатим целия размер – тоест около 11 хиляди рубли. Тук цифрите също могат да се окажат различни, но, да речем, средно около 11 хиляди рубли на дете месечно“, поясни Путин. Президентъ добави, че за получаването на добавки ще бъде достатъчно да се подаде заявление, както и да се посочи законният официален доход на семейството.

Освен това от януари 2020 г. семействата, чиито доходи са под двойния размер на гарантирания минимален доход на човек, ще получават ежемесечни добавки за първо и второ дете. Но не само за първите шест месеца, както е сега, а до три години. Размерът на добавките ще е в зависимост от гарантирания минимален доход в съответния регион.

Помощите за деца от три до седем години, заедно с другите инициативи, анонсирани в посланието, ще доведат до намаляване на бедността в Русия с над 10% още в края на 2020 г., коментира министърът на икономическото развитие Максим Орешкино.

Другите мерки предвиждат увеличаване на еднократната парична помощ при раждане на второ дете до 616 хиляди рубли. При това решението ще се прилага със задна дата – от 1 януари 2020 г. И една добра новина за много рускини – еднократна помощ вече ще се дава и за първо дете – тя ще е в размер на 466 хиляди рубли.

Самата програма за изплащане на помощи при раждане ще бъде продължена поне до 31 декември 2026 г.

Подкрепата за семействата обаче не се изчерпва само с преките стимули за увеличаване на раждаемостта. „Смятам за необходимо да се закрепи с норма в Конституцията, че минималният размер на заплатата в Русия не може да бъд по-малък от размера на гарантирания минимален доход за трудоспособното население, това и сега го има в закона, но трябва да се запише в Конституцията, както трябва да залегне в основния закон и принципът за достойно пенсионно осигуряване, като тук се включва и редовна индексация на пенсиите“, поясни президентът.

Като друга мярка срещу бедността се предлага практиката на т.нар. социален договор – по израза на президента това е „индивидуална програма за повишаване на доходите и качеството на живот за всяко нуждаещо се семейство“. „В рамките на договора държавата ще предоставя на гражданите помощи за обучение и повишаване на квалификацията, съдействие при намиране на работа или започване на малък семеен бизнес“, подчерта президентът.

Превод: Гласове

Източник: https://vz.ru/society/2020/1/15/1018272.html