Работата на комисията по ревизията на Мая Манолова може да продължи незабавно

Работата на комисията по ревизията на Мая Манолова може да продължи незабавно. Като се изгради междуведомствена комисия от МС, с привличане на външни експерти.

Само МВР няма капацитет да свърши това. Още повече, че трябва да се смени целия ръководен състав до ниво РПУ.

Богомил Бонев