Разделиха ни! Този път окончателно

Разделиха ни! Този път окончателно.

След това, което направиха нашите политици в парламента и не само там, следват много лоши неща – за нас и за тях. Всички страни в разделението са уплашени и действат според собствените си представи за сигурност. Пълна лудница! Лицата, които направиха това разделение имат имена и адреси, които са известни. Те не са виртуални и са много много уплашени. Някои от тях, които работят в чужбина или са свъзани с чужди организации се чувстват повече защитени, но при разговорите ми с някои от тях, те също разбират тежката ситгуация в която се намират. Бягството или работата в чужбина не е сигурен изход, защото светът е вече малък, за да се скрие в него жив човек.

И защо го наприха това разделение?

Вероятно защото целта им е да предизвикат вътрешен конфликт с неясни последствия за всички. И вероятно този конфликт е външна поръчка, която трябва да удовлетвори чужди интереси. Някои си мислят, че тяхната гледна точка е универсална, но такава не съществува на планетата. Всеки може да си измисли причини за своето поведение, но не всеки може да се владее. Разумът и емоциите никъде не се срещат!

Разделени сми и сме въоръжени до зъби в това разделение. Цялата политическа класа носи пълната отговорност за всичко, което предстои. То няма нужда да бъде обяснявано вече, защото никой никого не слуша. Аргументите и истината отдавна нямат значение!!! Единствената хегемония е на по-силния, който всеки момент може да загине, заради собствената си заблуда. Европа ще гори и в това нямам съмнения, но на Балканите ще се случат далеч по-лоши неща. Тук е Чистилището и без него този свят не може да съществува.

Моето търпение се изчерпва! Не съм толерантен към овластени престъпници.

Николай Марков