Революцията продължава

Днес ще чуете всевъзможни басни за „лъжите на Великия Октомври“.

В детството и ранната ми младост чествах с радост този ден, макар и през ноември. За мен никога не е бил история, по-скоро емоция, нещо, в което да повярваш и да ти дава смисъл.

Емоцията „Ленин вместо Сталин“, убеждението, че светлата идея просто е била изкористена, но в същността си е справедлива и хуманна.

Вероятно инфантилен, шатровско-горбачовски прочит на събитията, перестроечен…Предпочитам все пак да го съхраня в сърцето си и знам, че още милиони сърца страдат и вярват като моето.

Общество без идеали е като живот без любов. 28 години вече ние боледуваме в трескаво безлюбовие.

Аз съм едно от децата на безметежния социализъм, по-щастливата част от живота ми мина тогава, не само защото съвпадна с младостта. 

А защото си струваше. В суровата битка между дух и материя винаги избирахме първото.

Не искам да слушам за никакви „лъжи на Великия Октомври“. Революцията продължава

Автор: Недялко Недялков

http://pik.bg