Репортер на Би Би Си изнася героичния си репортаж „от окопа“, докато преминаваща жена го пита какво прави легнал там.

Репортер на Би Би Си изнася героичния си репортаж „от окопа“, докато преминаваща жена го пита какво прави легнал там. 😅
Петър Симеонов

Може да бъде изображение с 5 души и на открито