Ристе опява като латерна, че колкото лошо да било правителството на Про100Кирото много лошо било да има избори баш сега.

Ристе опява като латерна, че колкото лошо да било правителството на Про100Кирото много лошо било да има избори баш сега.

Значи във Франция изборите не са проблем, но на Ристьо са. Явно пести, че да смени амартамента в Брюксел за по-голям или за къща, щото при нови избори пак се връща към старата си професия – безработен.

Daniel Bojilov