Розовото пони Асен е готово за ответен удар срещу Русия. Винаги готово!

Розовото пони Асен е готово за ответен удар срещу Русия. Винаги готово! Абе Радев, откъде ги намери и постави на върха тия сбъркани екземпляри? За какви удари са готови тия твои розови понита, освен за леко пляскане по дупетата?

Не е истина какво ни се случва.

Николай Марков