Русия не е отправяла ултиматум към България!

Русия не е отправяла ултиматум към България!

С България в момента никой не разговаря – преговарят САЩ и Русия, даже не е и НАТО. Повтарям за тези, които четат трудно – САЩ и Русия. Никой от руска страна не е заплашвал България, напротив!

До момента не ми е ясно, защо тукашните „държавници“ се възпалиха толкова много и сложиха на тезгяха клишето „суверенитет“.

Къде бяхте господа когато оставихме друг да управлява паричното предлагане в страната ни, когато друг определи от кого и на каква цена да си купуваме енергоносители, когато друг вади злато от недрата на нашата земя, когато друг определи цената на електроенергията, когато друг реши кои мощности да бъдат закрити, когато друг реши да се дават субсидии за единица площ, което превърна България в пустиня и я лиши от възможността сама да изхранва собственото си население и още много, много „когато“.

Защо преди да се допусне всичко това не говорехте така пламенно за суверенитет?

Страхил Ангелов