Само в Англия са изхарчени £320 млн. за пропагандна реклама на Ковид!

Само в Англия са изхарчени £320 млн. за пропагандна реклама на Ковид!

Според вас, една истинска „пандемия“ има ли нужда да бъде рекламирана ??

Ива Иватта