САЩ не ще да върне 1000 т. злато на Германия

Bundesbank, централната банка на Германия, иска, но не може да си събере целия златен резерв от 1200 т злато за €50 милиарда, който би следвало да е на разположение в Ню Йорк в US Федералния резерв.
От 2013 г. Берлин започна „кампания по репатриране” на своето си злато, което е депозирано извън нея по време на Студената война, понеже през нея минаваше границата между Изтока и Запада. Намеренията бяха да се събере поне половината резерв в благороден метал до 2018 г., като срокът бе удължен до 2020 г. след натиск от Фед. Резервът е държан от САЩ и малко – от Франция, която върна всичко.
Само 5 т бяха прибрани през 2013 г. На следващата Германия си върна 10% от златото, после още 210 т през 2015 г. Нови 200 т. бяха преместени през 2016 г. Така Франция изпълни ангажиментите си, но не и САЩ.
Фед отказа на Германия последващ достъп до нейните собствени депозити, които бяха задържани като заложник отвъд океана. Bundesbank и досега няма как да разбере има ли ги изобщо в наличност и защо, ако ги има не биват връщани.

http://19min.bg