Свободата на словото се отнася само до правото да казваш собственото си мнение, истината и да информираш обществото

Свободата на словото се отнася само до правото да казваш собственото си мнение, истината и да информираш обществото. Свободата на словото приципно не включва правото да не се плаща наем. Като специалист мога да посоча, че в Закона за държавната собственост има императивни разпоредби относно прекратяването на наемни договори поради неплащане на дължимата наемна цена, както и недопустимост след прекратяване на наемния договор, имотът да продължи да се използва без правно основание. Доколкото разбирам, се оспорва заповедта за изземване, а не прекратяването на самия договор. Не става ясно също така защо не е поискано разсрочване или дори опрощаване на част от дължимите суми.

Надявах се да се получи информация от Министър Минеков относно фактите и обстоятелствата. Надявах се да стане дебат относно свободата на словото. Това, което получихме, бяха взаимни обвинения и желания на определени хора да „блеснат“ като защитници на журналистиката. Всъщност същите тези хора, които за десетилетие смачкаха до неузнаваемост всички независими журналисти и медии в България.

Затова – нека съда да си свърши работата и да се произнесе с решение кой е прав. Само да кажа личното си мнение, че когато една медия е зависима от държава или община, то няма как тя да е независима.

Елена Гунчева