Сигурно само така ми се струва, но има нещо странно в тази вълна протести, които вървят от няколко дена. Ето защо:

Сигурно само така ми се струва, но има нещо странно в тази вълна протести, които вървят от няколко дена. Ето защо:

– Протестират само държавни служители;
– Но само под синдикални знамена;
– И то на един определен синдикат;
– С искания за реформи;
– Които ги били чакали от повече от 12 години;
– Но досега не са протестирали;
– Като не казват защо досега не са;
– А точно сега им е дошло наум да протестират;
– И то сами са се сетили;
– Всичките различни сектори държавни служители накуп;
– Като под реформа се оказва, че разбират нещо специфично;
– А именно да получават повече пари;
– В което няма лошо, всеки иска повече пари;
– Но остава въпросът това ли е разбирането им за „структурни реформи“;
– И дали трябва да се вдигат автоматично заплатите на абсолютно всички;
– Без оглед на това кой колко и каква работа върши;
– А някои протести искат и пари за ремонти;
– Защото от 12 години не били правили ремонти;
– Но отново не били протестирали досега;
– Защото се надявали на нещо;
– Което даже те не могат да кажат какво…

Та, както казах, има нещо странно в тази вълна протести. Но сигурно само така ми се струва…
Спокойна вечер!

P.S. Постът не засяга протестът на Възраждане, за него си трябва цяла отделна книга.

Любомир Аламанов