Слава Богу, освободихме се от илитерата- едноезичник, от вечния търчи-лъжи и джиткащия джипката тарикат и шмекер!

От утре погледът ми ще бъде обективно критичен и критично обективен.

Днес съм доволен, пък ако бях и по-млад, щях да кажа, че съм щастлив, защото след простотията, бабаитството, арогантността и нецензурния език на ББ, днес имаме за премиер такова младо момче – интелигентно, образовано, разумно, смело и адекватно на света на изкуствения интелект и свръхновите информационни, комуникационни, генни, медицински и космически технологии.

Слава Богу, освободихме се от илитерата- едноезичник, от вечния търчи-лъжи и джиткащия джипката тарикат и шмекер!

Дано никога повече нямаме за премиер, човек, който харесва лаптопа само защото много добре се шлякат върху него картите, когато играе бриЧбелот с охраната!!!!

Николай Слатински