Следващия път като го повикат в парламента или по-вероятно в съда, ще му изтекат водите…

Следващия път като го повикат в парламента или по-вероятно в съда, ще му изтекат водите…

Татяна Кристи