След като не искаме през септември да се повтори миналия и по-миналия май, трябват радикални мерки!

След като не искаме през септември да се повтори миналия и по-миналия май, трябват радикални мерки!
Още повече, че глобалитетът изобщо не се крие, открито си заявява дати и срокове за новите си идиотщини.
Не е достатъчно България да не подпише рамковото споразумение със СЗО, даващо наднационално право на световната частна организация да управлява живота ни буквално.

Доколкото ми е известно, тя е подписала нещо и е поела ангажименти към глобалния тоталитарен медицински концлагер, в лицето на лобито на БигФарма у нас, водено от Асена Четвъртата. Но аз съм сигурна, че когато успеем да изтръгнем кормилото на управлението на България от ръцете на националните предатели, всичко може да се разтрогне и ще се разтрогне. Така че, като говорим, че влизането в глобалистките капани не е края на света! Техните структури се рушат бавно, но сигурно. Какво като подписваш договор с нещо, което умира?

Не е достатъчно да се борим за освобождение от СЗО!

Трябва да се тури ред на лекарите, които служат на БигФарма и прокарват техните интереси, а не интересите на българския народ.
„Пандемията“ показа ясно до каква степен медицинското съсловие се е превърнало във враг на здравето на хората и пръв приятел на корпорациите и на отровите, наречени лекарства.
На такива лекари у нас трябва да се потърси не само морална отговорност, но и наказателна! Някои от тях са открита заплаха за националната сигурност и физическото и психическото здраве на нацията. Провеждането на психически тормоз и терор по медиите с цел склоняване към ваксиниране и към приемане на ограничаващи абсурди в живота ни, е категорично нарушение на всички морални и държавни закони. И България трябва да потърси отговорност от своите медицински служители на всички нива, ако са станали проводници, участници или съучастници на световен заговор срещу живота и здравето.

Предвид постоянно разкриващото се зловредие със здравето, чиито корени водят към БигФарма и определени правителства и разузнавания, използването на патогени като биологично и психотропно оръжие, обществото трябва да се вземе в ръце и да прекъсне връзката между влиянието на БигФарма чрез лекарите в България. Което може да стане единствено и само чрез граждански реакции и принуждаване на прокуратурата да си свърши работата.

Не е достатъчно само спиране на споразумението със СЗО!
Трябва наказание за лекари, които изпълняват чужда воля!!!

Анастасия Гешева