Служебният екип преговаря с Еврокомисията. МОН оправя кашите на Кунева

 

Екипът на просветния министър Николай Денков е разработил няколко варианта за отстраняване на проблемите в МОН, заради които от Брюксел обявиха финансови санкции за ведомството. Става въпрос за неразбории, оставени от ръководството на Меглена Кунева, които бяха разкрити при европейския одит на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” през октомври 2016 г.

В писмо до МОН от края на миналата седмица Европейската комисия критикува управлението и изпълнението на програмата вътре в министерството. Като основен проблем се посочва липсата на ясно разделени организационни и контролни функции между звеното, което отпуска средства по програмата, звената, които получават пари по проекти, и звеното, което проверява изпълнението на проектите. Други проблеми са неясните критерии за сформиране на екипите за управление на проекти в МОН, както и слабостите в оценяването на проектите и в организацията на проверките по тях.

Екипът на Денков ще анализира внимателно възможностите за отстраняване на проблемите и след съгласуване с вицепремиера по европейските фондове ще се преговаря с ЕК за намиране на решение.

Така или иначе на България ще бъде наложена финансова корекция, но точната сума на санкцията не се посочва. Тя ще бъде покрита от бюджета на МОН. Плащанията по вече започнати от страната ни проекти обаче няма да бъдат спирани.

При бързо отстраняване на проблемите няма да бъде засегнато също изпълнението на бъдещи проекти по оперативната програма. Такива са например проектите за изграждане на научни центрове.

trud.bg