Слушам квиченето на ГЕРБ пред кочината в Банкя и си тананикам “Води ме в някоя квартална кръчма”….

Слушам квиченето на ГЕРБ пред кочината в Банкя и си тананикам “Води ме в някоя квартална кръчма”….

Димитър Стоянов