Собственик на заведение прорязва 4 /четири/ дървета с цел умъртвяването им, за да застрои тротоарната площ

Новият собственик на заведението в София кв. „Гео Милев“, бл 109 /блокът с пощата/ , е прорязал в основата им 4 /четири /дървета и ги е намазани с вещество с цел умъртвяването им. Същият твърди и показва на мобилното си устройство „одобрен“ проект за усвояване на тротоарното пространство , пред заведението . В проекта няма вградени дърветата.
Питам:
-Факт ли е одобрен от община „Слатина“ проект за застрояване на тротоара пред заведението без дърветата?
-Кой може да проведе действия по оздравяване на дърветата ?
-Къде и как съкооператорите от бл. 109 могат да свидетелствуват, че дърветата са обработвани след ограждането на терена за строителство от новия собственик на заведението.
– Каква е процедурата за изискване на наказателна отговорност от собственика на заведението за стореното.

Михаил Димитров до Видяно в София

Снимка на Михаил Димитров.

Снимка на Михаил Димитров.

Снимка на Михаил Димитров.