Сократе, не си прав, илитератите знаят всичко

НИДЙЕЛКО, интелигентите хора учат докато са живи, защото е безкрайно човешкото познание. Простите хора, като прочетат една книга, се смятат за готови да управляват държавата. Да ти обяснявам за Сократ и знанието е напълно излишно, ще си пресилиш мозъчните гънки. Само че чудя как обстоятелството, че някой иска да учи и да придобие нови знания може да е нещо укорително.

Може би е укорително в държава, в която мисир-председателят в библиотеката си има снимки на себе си, вместо книги и който с гордост посочва единствената книга, която е прочел. Може би е срамно в държава, в която председателят на Народното събрание няма елементарни познания по география. Със сигурност е укорително в държава, в която в прокуратурата и министерство на правосъдието не са чели законите.

Да, огромната вина на интелигентните е, че напомнят на дебилите нищожността и елементарността на съществуването им.

Елена Гунчева

loading...