Соцът изтрая 45 години. Постсоцът – 30. Страх ме е да си помисля какво може да дойде сега и колко години ще търпим неговия гнет…

От ума ми с огромна тревога не излиза безумността на вчерашната показна акция с ареста…
Махаме това, че властта
в трите й не сдържащи и не контролиращи се една друга, а работещи в унисон и взаимно улесняващи се форми – изпълнителна, съдебна и законодателна,
се превърна в развъдник на зловеща корупция, а извършва като по сталинско време наказателна репресия по един отделно взет случай и като по гьобелски включва медии за масово ошашавяне…
Махаме и това, че този злостно неевропейски акт се случва точно когато страната ни е европредседател….
Махаме и това, че посланието към всеки, който не внимава в нарисуваната от властта картинка, е ясно – ще ти разкажем играта, ще ти разкатаем фамилията, ще те съсипем като човек и ще ти подлудим семейството, близките, родата и приятелите…
Аз се питам за друго – като ни захвърля в едно ново средновековие по такъв мракобесен начин, властта наистина ли е толкова самозабравила се, наистина ли е толкова зле вече с интелекта, че да вярва, че номерът й ще мине и обществото ни целокупно ще клекне, ще се смири и ще се уплаши до загуба на ума и дума?
Ах, да, Той ще слезе от геостратегическия си Олимп и ще се спусне от геополитическото си Седмо небе и театрално ще ни каже и покаже, че е много възмУтен и силно огОрчен от това безобразие, като се разграничи най-невинно от подобен нелеп антикорупционен театър…
Но дали Той ще разбере, че цялото Му управление създава базата за надстройката, която върши подобни безобразия. И вече държавата Му е отишла опасно далеч по този път, от който някой ден Той няма да може да се завърне и ще бъде невъзможно да тръгне отново в единствено вярната посока – към модерна; европейска, нормална и демократична България!
Соцът изтрая 45 години. Постсоцът – 30. Страх ме е да си помисля какво може да дойде сега и колко години ще търпим неговия гнет…

Ако властта не мразеше четенето на мъдри книги и не го смяташе за занимание на неудачници, аутсайдери и голтаци, щях да й препоръчам книгата на един от най-големите философи на 20 век Мишел Фуко „Надзор и наказание“.

А на граждански активните и загрижени все още за България български граждани бих казал:
– Сестри и братя, проблемът вече наистина не е ляво-дясно, социално-либерално, синьо-червено, филско-фобско,
проблемът на България е само един в момента:
Демокрацията е в опасност!
Ние заедно трябва да спасим демокрацията, а после да се борим един с друг и да си мерим идеите и идеологиите. Защото като ни унищожат докрай демокрацията, ще се заемат с нас – заедно и поотделно. И не е въпросът на нас какво ще ни се случи тогава, а какво ще стане с България. И по-точно – какво ще остане от нея…

Николай Слатински

Резултат с изображение за Nikolay Slatinski