Според Асеня Василева, американските танкери са дошли, разтоварват се в момента и вече ползваме газа от тях!

Според Асеня Василева, американските танкери са дошли, разтоварват се в момента и вече ползваме газа от тях!

Гърците що нищо не знаят?

Иван Петров