СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА НИЕ СМЕ В “ДРУГО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ”

Много глупаци приказват погрешно за военно положение, за главнокомандващия Радев, дето не е в час, за армията, за агента Иван etc.
Четете ве!
В Конституцията, чл. 84, т. 12, има текст: “… обявява военно или друго извънредно положение…”
Значи, ако можете да схванете, извънредните положения са няколко, едно от тях е “военно извънредно положение”.
Тъй, но сега няма война, и ние имаме “друго извънредно положение”, и то, според Баце и оня щаб с униформения женоподобен генерал, е “бедствено извънредно положение поради опасност от пандемия”. Това е дефиницията на състоянието на българската държава и българската нация.
При него по принцип се разрешава (не е незаконно) необходимото за целта на извънредното положение накърняване, неспазване и нарушаване на някои права на хората според Хартата на основните права на ЕС, като това не може да се отнася до правото на достойнство, правото на живот, правото на свобода на мисълта и съвестта и правото на свобода на изразяването на мнение, които според Хартата са ненакърними.
Но другите права, например правото на лична неприкосновеност, правото на свобода на мирни събрания, правото на свободно придвижване, правото на колективни преговори и действия, вкл. стачки, и др., МОГАТ да не се спазват и да се нарушават.
Ясно?
Някой нещо?

Акад. Петър Иванов

ТЪРСЕТЕ НОВАТА МИ КНИГА “ЛУДИ НА ДИВАНА” В КНИЖАРНИЦИТЕ!
ТЪРСЕТЕ И В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА НА ИК “АХАТ” (tornadobg.com)!
ЗА МОИТЕ ФБ ПРИЯТЕЛИ КНИГАТА Е С ОТСТЪПКА (GSM 0888 836338)

Снимка на Petar Ivanov.
loading...