Срам за институцията, която ми е Алма Матер, срам за студентите, които са там! Срам отвсякъде и ПОЗОР!

Днес е поредният ден, в който да кажа, че герджиков, който по необясними за мен причинии е ректор на СУ и кандидат за президент, е СРАМ за академията и СРАМ за гражданското общество!

Срам за институцията, която ми е Алма Матер, срам за студентите, които са там! Срам отвсякъде и ПОЗОР!

Татяна Кристи