Стрина Урсуля обещала да даде на Зелята 18 млрд. евро подкрепа, да може да не фалира и да има да си харчи

Стрина Урсуля обещала да даде на Зелята 18 млрд. евро подкрепа, да може да не фалира и да има да си харчи.

А сега се сетете гинеколожката откъде възнамерява да ги вземе, че да ги даде 😁.

Даниел Божилов