СТУДЕН ДУШ В РАЗГАРА НА ЛЯТОТО

„Съветът на Европейския съюз за пореден път препоръчва на управляващите в България да вземат мерки срещу корупцията и бедността в нашата страна.

“Органите все още не са приключили с националната оценка на риска, която е крайъгълен камък в разработването на адекватни национални политики за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Освен това последните събития в банковия сектор показват, че е необходимо да се засили националният надзор върху международните финансови сделки и да се гарантира ефективното прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. На риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предварително престъпление за изпирането на пари“. Това пише в документ с препоръки, посветен на фискалните и икономическите политики на държавите членки на Европейския съюз.

От Брюксел отбелязват, че в България реформите в публичната администрация и електронното управление продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес средата остава слаба.

“Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите“, пише в документа.“, съобщава сайтът cherveno.bg. Публиката с интерес очаква коментарите на управниците.

Любо Кольовски

loading...