Стъки искал да стане като Навални. 🤣 Ами… бийте му един новичок във врата. 😁

Стъки искал да стане като Навални. 🤣

Ами… бийте му един новичок във врата. 😁

Стоян Тончев