Съветът на Европа: България спешно намали влиянието на Гешев върху новия ВСС

geshev

Съветът на Европа призова властите в България спешно да приемат мерки за намаляване на влиянието на главния прокурор върху новия Висш съдебен съвет и неговата прокурорска колегия. Те ще бъдат избрани през 2022 г., за да се позволи въвеждането на ефективна процедура за временно отстраняване от длъжност по отношение на главния прокурор и да се намали смразяващият ефект, който влиянието му може да има върху лицата, натоварени с разследването на главния прокурор.

По време на заседанието си от 30 ноември до 2 декември във формат „Права на човека“ Комитетът на министрите на Съвета на Европа разгледа групата дела С.З. и Колеви срещу България. Тези дела се отнасят най-вече до системния проблем, свързан с неефективното разследване на убийства, насилие и изнасилване, и липсата на независимост на наказателните разследвания, касаещи главния прокурор.

Комитетът приветства готовността на властите да работят, в консултация със Съвета на Европа, по няколко важни реформи в областта на наказателното правосъдие до края на 2022 г.

Комитетът повтори призива си към властите да въведат съдебен контрол върху прокурорските откази за образуване на досъдебно производство.

Освен това Комитетът прикани властите да предоставят своевременно информация за резултатите от обсъжданията си относно други конкретни мерки за подобряване на ефективността на разследванията като цяло, като се обърне специално внимание на разследванията на изнасилвания или на сексуално насилие над деца.

Що се отнася до разследванията срещу главния прокурор и неговите заместници, Комитетът отбеляза, че скорошните предложения, свързани с разследванията срещу главния прокурор и неговите за вестници, макар и положителни в различни аспекти, не са разработени подробно и не могат да бъдат цялостно оценени, а също така не отговарят напълно на неговата Междинна резолюция от 2019 г. и последващите решения, между другото що се отнася до процедурата за временно отстраняване на главния прокурор и участието на достатъчен брой достатъчно независими разследващи. Поради това тези предложения е възможно да се разглеждат само като временно решение.

Комитетът отново призова властите да приемат законодателни или, ако е необходимо, конституционни изменения, за да отговорят изцяло на Междинната резолюция от 2019 г. и на последващите решения, така че да се гарантира независимостта на лицето, което ръководи разследването спрямо главния прокурор, и на лицата, участващи като разследващи, както и да се осигури участието на достатъчен брой разследващи.

Комитетът на министрите реши да разгледа отново тези дела най-късно през юни 2022 г.

Frognews.bg