СЪДБАТА и ВОЛЯТА

Старите българи имат вярване, че душата на човек слиза на земята след като е избрала пътя си. Тя избира земята си, рода си, корена си. Избира през какво да мине и на какво да се изучи. Затуй това се нарича съд-ба.

Каквото ти е отсъдено горе, това ще бъде долу. Каквито трудности срещнеш по пътя си, ти си си ги избрал преди това. И радостите, и мъките и демоните ти са твой личен избор. На твоята душа. А урока по пътя зависи от волята на човека. Дали човек, душата му ще от-съди правилно в земния си път.

Тъй като трудностите ни и препятствията са нашата съдба, ала това как ще я използваме- за наше благо или в наш ущърб, това е работа на волята. Човек чрез волята си решава по кой път да поеме и така изкривява съдбата си. Колкото по-силна е човешката воля, толкова по-способен е човек да измени съдбата си. Да научи уроците си.

Човек трябва да помни и да знае, че това, което му се случва, на пръв поглед може да не зависи от него, но как той ще реагира ВИНАГИ е в неговата воля. Всички сме „пленници“ на съдбата си, но ключът за веригите се крие в самите нас.

Персефона Коре

https://www.facebook.com/hkoemdzhieva