СЪКРАЩЕНИЯТА В АДМИНИСТРАЦИЯТА – ДОБРА МЯРКА ИЛИ РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИ

Изцяло подкрепям идеята за съкращаване на броя на служителите в администрацията в България. Общо взето, скоро на всеки българин ще се падат по двама чиновника. Но това е само един от проблемите. Заявеното намерение за драстично съкращаване в администрацията е по-скоро пожелателно и недалновидно по следните причини:

– Не се знае на какъв принцип ще се прави съкращаването – от кои администрации, кои длъжности, има ли анализ какви са необходимите структури и функции. Или ще се съкращава сватбарската – който им попадне пред очите?

– Не се знае кои ще се съкращават – тези, които не са от „наште“ или тези, чиито функции са излишни. Напомням, че Просто Киро няма анализ на дейността на цялата държавна и общинска администрация и дори не загатва, че има понятие от нея.

Както всеки, който е работил там, ще Ви каже, това е деликатна работа и трябва да знаеш къде да сложиш пръст, за да задвижиш или спреш държавната машина. Не е проста работа, Просто Киро!

Традицията последните три десетилетия е в администрацията да се назначават верни, а да се очаква да работят като умни. Всяка партия влиза във властта със списък с наши хора, на които космосът им е попречил да се реализират в живота и затова разчитат на партията-майка да ги уреди с прехрана и топло местенце. Затова и на няколко мандата, в зависимост от победителите, администрацията се сменя. На принципа – тъкмо са се научили нещо да правят, и освобождават места за нови наши хора, които тепърва ще се учат на наш гръб.

Затова трябва първа да има единна стратегия за администрацията в България, да се знае колко човека са необходими, какви функции ще се изпълняват, да се направи анализ какво е необходимо. Например задължително ли е кметът на Пловдив да има цели девет заместника. И ако чак толкова се нуждае от заместници, дали просто да няма нови избори и да се избере някой, който поне знае какво да прави? Или например трябва ли министър-председателят да има по 17 съветника? Ако е толкова умен и образован, чак толкова много ли са му необходими? И неговите министри, трябва ли да имат 18 съветника също?

Интересно също е друго – Просто Киро нищо не казва за дублетните граждански договори в администрациите. Когато например има цял правен отдел, а се назначават външни юристи за хонорари, равни на бюджета на скромна община. Както например той назначи Лена Б. в ББВР.
Сватбарско е управлението на държавата . Дайте, другари, да дадем! Просто Киро, управлението на държавата не е проста работа и не е за прости хора. И това, че преди теб беше още по-прост, не те оправдава!

Елена Гунчева