Със или без Китай УЧЕНИ ИСКАТ НОВО РАЗСЛЕДВАНЕ **** Пекин крие истината за Короначумата

С Открито писмо тридесет и един световни учени в областта на медицината, биологията и химията поискаха ново независимо международно изследване за произхода на коронавируса.

Те предлагат то или да е под егидата на Световната здравна организация и с пълното съдействие на китайските власти или без тяхното съдействие и под егидата на друга международна организация като Г-7 или Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

„Всички народи и всички нации, включително Китай, са пряко заинтересовани от това произходът на пандемията да бъде установен и от това нашите най-големи уязвимости да бъдат излекувани“, казват те.

Според Писмото предишният доклад на СЗО не дава задоволителен отговор на въпроса за произхода на вируса, защото членовете ѝ не са получили достъп до ключова документация и до персонал в секретния Институт по вирусология в Ухан.

Директно се казва, че китайските власти са взели „ноторни мерки“ да „прикрият следите“ и да попречат на китайските учени и специалисти да свидетелстват.

Според учените дори Китай отново да откаже да даде исканото съдействие, международната общност вече разполага с достатъчно преки и косвени данни и начини да накара китайските учени да споделят това, което до момента не им е било позволено.

Григор Лилов