Ся, кога ще нападаме Украйна, която нападна Полша – страна-членка на НАТО?!?

Руски ракети паднали в Полша – нагла рашка агресия, повод за НАТО да задейства чл.5 от Договора, военни действия на Путин в Полша.
Украински ракети паднали в Полша – упс, грешка, сори!

Ся, кога ще нападаме Украйна, която нападна Полша – страна-членка на НАТО?!?

Елена Гунчева-Гривова